UCHWAŁA Nr 933 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie przygotowania i realizacji przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie projektu dotyczącego rozbudowy i modernizacji infrastruktury d

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  933

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 kwietnia 2012 roku

 

w sprawie  przygotowania i realizacji przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie projektu dotyczącego rozbudowy i modernizacji infrastruktury dydaktycznej priorytetowych kierunków przyrodniczych Uczelni w ramach Działania nr 13.1. – Infrastruktura szkolnictwa wyższego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

 

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:

 

§ 1

1.    Senat wyraża zgodę na przygotowanie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie projektu inwestycyjnego dotyczącego rozbudowy i modernizacji infrastruktury dydaktycznej priorytetowych kierunków przyrodniczych Uczelni, jego zgłoszenie do konkursu nr 2 organizowanego  w ramach działania nr 13.1. „Infrastruktura szkolnictwa wyższego” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 przez Ośrodek Przetwarzania Informacji oraz realizację w przypadku uzyskania finansowania.

2.    Projekt, o którym mowa w pkt. 1, obejmie inwestycje planowane do realizacji na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Wydziale Biologii i Biotechnologii oraz Wydziale Medycyny Weterynaryjnej.

3.    Wartość szacunkowa projektu, o którym mowa w pkt. 1, wynosi 40 350 000,00 zł.

 

§ 2

1.    Szacunkowe koszty przygotowania dokumentacji projektowej, w tym budowlanej, w kwocie 350 000,00 zł zostaną pokryte ze środków własnych Uczelni.

2.    Środki na realizację projektu w wysokości 40 000 000,00 zł pochodzić będą  z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, Działania nr 13.1. - Infrastruktura szkolnictwa wyższego oraz budżetu państwa.

 

§ 3

Realizację uchwały powierza się Rektorowi.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
26.04.2012
Data publikacji:
09.05.2012 09:43
Data aktualizacji:
09.05.2012 09:43
Liczba wyświetleń:
2418
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw933nwestrozbudinfrastruktkierunkiprzyrodnicze.doc29.5 KB