UCHWAŁA Nr 936 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Teologii

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  936

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 kwietnia 2012 roku

 

w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Teologii

 

Działając na podstawie § 14 ust. 3 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego   w Olsztynie stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uwzględniając wniosek Dziekana Wydziału Teologii, pozytywnie opiniuje:

1.    likwidację Katedry Pedagogiki Religii;

2.    utworzenie Katedry Prawa Kanonicznego;

3.    zmianę nazwy:

a)   Katedry Historii Kościoła i Prawa Kanonicznego na Katedrę Historii Katedry Filozofii i Kultury Chrześcijańskiej na Katedrę Filozofii i Antropologii,

b)   Katedry Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej na Katedrę Teologii Moralnej i Etyki,

c)    Katedry Teologii Praktycznej i Ekumenizmu na Katedrę Teologii Praktycznej.

 

§ 2

Wniosek Dziekana Wydziału Teologii w tej sprawie stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

 

§ 3

Jednolita struktura organizacyjna Wydziału Teologii stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

 

§ 4

Realizację uchwały powierza się Rektorowi.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2012 roku.

           

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 936

z dnia 27 kwietnia 2012 roku

 

JEDNOLITA STRUKTURA ORGANIZACYJNA

WYDZIAŁU TEOLOGII

 

1.    Katedra Filozofii i Antropologii

2.    Katedra Historii Kościoła i Dziedzictwa Kulturowego

3.    Katedra Katechetyki i Pedagogiki

4.    Katedra Prawa Kanonicznego

5.    Katedra Teologii Biblijnej

6.    Katedra Teologii Dogmatycznej i Fundamentalnej

7.    Katedra Teologii Moralnej i Etyki

8.    Katedra Teologii Praktycznej

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
26.04.2012
Data publikacji:
09.05.2012 10:12
Data aktualizacji:
09.05.2012 10:12
Liczba wyświetleń:
2647
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw936WT.doc39 KB