UCHWAŁA Nr 912 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia limitów przyjęć kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego s

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 912

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  w Olsztynie

z dnia 27 kwietnia 2012 roku

 

 w sprawie  ustalenia limitów przyjęć kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, pierwszego i  drugiego stopnia w roku akademickim 2012/2013

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt. 2) Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersystetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie) na wniosek rad wydziałów, Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych oraz Senackiej Komisji Rozwoju Uczelni i Budżetu, Senat uchwala, co następuje:

 

§ 1

1.    Senat ustala limity przyjęć kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2012/2013 na poszczególne kierunki kształcenia, z zastrzeżeniem ust.2.

2.    Na kierunek lekarski limit przyjęć kandydatów na rok akademicki 2012/2013, ustala minister zdrowia w drodze rozporządzenia.

3.    Limity przyjęć kandydatów, o których mowa w ust. 1 i 2 określa załącznik do Uchwały.

 

§ 2

Senat upoważnia Rektora do zmiany limitów przyjęć kandydatów, o których mowa w § 1 ust. 1, jeżeli będzie tego wymagał istotny interes uczelni i wydziału.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu

REKTOR

 

Prof. dr hab. Józef Górniewicz

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
26.04.2012
Data publikacji:
28.05.2012 10:49
Data aktualizacji:
28.05.2012 10:49
Liczba wyświetleń:
3055
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw912.doc401 KB