U C H W A Ł A Nr 915 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

U C H W A Ł A   Nr  915

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 kwietnia 2012 roku

 

w sprawie   uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Na podstawie art. 62 ust. 1, art. 196 ust. 6 i art. 99 ust. 1 pkt 1) - 2) ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1, pkt 2) Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie), uchwala się co następuje:

 § 1

1.    Senat uchwala Regulamin studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

2.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 roku.

 

§ 2

Traci moc Uchwała Nr 412 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
26.04.2012
Data publikacji:
29.05.2012 08:27
Data aktualizacji:
29.05.2012 08:32
Liczba wyświetleń:
3751
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Regulamin studiów doktoranckich128 KB