UCHWAŁA NR 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA NR 916

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 kwietnia 2012 roku

 

w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie

 

Na podstawie art. 11 ust. 1-2, art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), § 14 ust. 1 pkt. 3) - 4) Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie) oraz w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 roku w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (DzU Nr 253 poz. 1520) na wniosek rad wydziałów, Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, Senat uchwala, co następuje:

§ 1

1.  Senat określa efekty kształcenia dla niżej wymienionych kierunków dla poziomu i profilu kształcenia, stanowiące odpowiednio załączniki:

1)   efekty kształcenia dla kierunku administracja:

a)   studiów  pierwszego stopnia - licencjackich z 6.semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego - załącznik 1,

b)   studiów  drugiego stopnia z 4.semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego -  załącznik 2,

2)   efekty kształcenia dla kierunku akwakultura i bezpieczeństwo żywności:

a)   studiów pierwszego stopnia - inżynierskich z 7.semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego - załącznik 3,

3)   efekty kształcenia dla kierunku architektura krajobrazu:

a)   studiów pierwszego stopnia - inżynierskich z 7.semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego - załącznik 4,

b)   studiów drugiego stopnia z 3.semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego - załącznik 5,

4)   efekty kształcenia dla kierunku bezpieczeństwo narodowe:

a)   studiów pierwszego stopnia - licencjackich z 6.semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego - załącznik 6,

5)   efekty kształcenia dla kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne:

a)   studiów pierwszego stopnia - licencjackich z 6.semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego - załącznik 7,

b)   studiów  drugiego stopnia z 4.semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego - załącznik 8,

6)   efekty kształcenia dla kierunku bioinżynieria produkcji żywności:

a)   studiów pierwszego stopnia - inżynierskich z 7.semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego - załącznik 9,

7)   efekty kształcenia dla kierunku biologia:

a)   studiów pierwszego stopnia - licencjackich z 6.semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego - załącznik 10,

b)   studiów  drugiego stopnia z 4.semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego - załącznik 11,

8)   efekty kształcenia dla kierunku biotechnologia:

a)   studiów pierwszego stopnia - licencjackich z 6.semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego - załącznik 12,

b)   studiów  drugiego stopnia z 4.semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego - załącznik 13,

9)   efekty kształcenia dla kierunku budownictwo:

a)   studiów pierwszego stopnia - inżynierskich z 7.semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego - załącznik 14,

b)   studiów  drugiego stopnia z 3.semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego - załącznik 15,

10)efekty kształcenia dla kierunku dietetyka:

a)   studiów pierwszego stopnia - licencjackich z 6.semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego - załącznik 16,

11)efekty kształcenia dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna:

a)   studiów pierwszego stopnia - licencjackich z 6.semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego - załącznik 17,

b)   studiów  drugiego stopnia z 4.semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego - załącznik 18,

12)efekty kształcenia dla kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych:

a)   studiów pierwszego stopnia - licencjackich z 6.semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego - załącznik 19,

b)   studiów  drugiego stopnia z 4.semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego - załącznik 20,

13)efekty kształcenia dla kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej:

a)   studiów pierwszego stopnia - licencjackich z 6.semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego - załącznik 21,

b)   studiów  drugiego stopnia z 4.semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego - załącznik 22,

14)efekty kształcenia dla kierunku edukacja techniczno-informatyczna:

a)   studiów pierwszego stopnia - inżynierskich z 7.semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego - załącznik 23,

15)efekty kształcenia dla kierunku ekonomia:

a)   udiów pierwszego stopnia - licencjackich z 6.semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego - załącznik 24,

b)   tudiów  drugiego stopnia z 4.semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego - załącznik 25,

16)efekty kształcenia dla kierunku energetyka:

a)   studiów pierwszego stopnia - inżynierskich z 7.semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego - załącznik 26,

17)efekty kształcenia dla kierunku filologia o specjalności filologia angielska:

a)   studiów pierwszego stopnia - licencjackich z 6.semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego - załącznik 27,

b)   studiów  drugiego stopnia z 4.semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego - załącznik 28,

18)efekty kształcenia dla kierunku filologia o specjalności filologia germańska:

a)   studiów pierwszego stopnia - licencjackich z 6.semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego - załącznik 29,

b)   studiów  drugiego stopnia z 4.semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego - załącznik 30,

19)efekty kształcenia dla kierunku filologia o specjalności filologia rosyjska:

a)   studiów pierwszego stopnia - licencjackich z 6.semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego - załącznik 31,

b)   studiów  drugiego stopnia z 4.semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego - załącznik 32,

20)efekty kształcenia dla kierunku filologia o specjalności filologia ukraińska:

a)   studiów pierwszego stopnia - licencjackich z 6.semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego - załącznik 33,

b)   studiów  drugiego stopnia z 4.semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego - załącznik 34,

21)efekty kształcenia dla kierunku filologia polska:

a)   studiów pierwszego stopnia - licencjackich z 6.semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego - załącznik 35,

b)   studiów  drugiego stopnia z 4.semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego - załącznik 36,

22)efekty kształcenia dla kierunku filozofia:

a)   studiów pierwszego stopnia - licencjackich z 6.semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego - załącznik 37,

b)   studiów  drugiego stopnia z 4.semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego - załącznik 38,

23)efekty kształcenia dla kierunku fizyka techniczna:

a)   studiów pierwszego stopnia - inżynierskich z 7.semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego – załącznik 39,

24)efekty kształcenia dla kierunku gastronomia - sztuka kulinarna:

a)   studiów pierwszego stopnia - inżynierskich z 7.semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego - załącznik 40,

25)efekty kształcenia dla kierunku geodezja i kartografia:

a)    pierwszego stopnia - inżynierskich z 7.semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego - załącznik 41,

b)   studiów drugiego stopnia z 3.semestralnym i 4.semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego - załącznik 42,

26)efekty kształcenia dla kierunku gospodarka przestrzenna:

a)   studiów pierwszego stopnia - inżynierskich z 7.semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego - załącznik 43,

b)   studiów drugiego stopnia z 3.semestralnym i 4.semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego - załącznik 44,

27)efekty kształcenia dla kierunku historia:

a)   studiów pierwszego stopnia - licencjackich z 6.semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego - załącznik 45,

b)    studiów drugiego stopnia z 4.semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego - załącznik 46,

28)efekty kształcenia dla kierunku informatyka:

a)   studiów pierwszego stopnia - inżynierskich z 7.semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego - załącznik 47,

b)   studiów drugiego stopnia z 4.semestralnym okresem nauki dla profilu  - załącznik 48,

29)efekty kształcenia dla kierunku inżynieria bezpieczeństwa:

a)   studiów pierwszego stopnia - inżynierskich z 7.semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego - załącznik 49,

30)efekty kształcenia dla kierunku inżynieria chemiczna i procesowa:

a)   studiów pierwszego stopnia - inżynierskich z 7.semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego - załącznik 50,

31)efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska:

a)   studiów pierwszego stopnia - inżynierskich z 7.semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego - załącznik 51,

b)   studiów drugiego stopnia z 3.semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego - załącznik 52,

32)efekty kształcenia dla kierunku leśnictwo:

a)   studiów pierwszego stopnia - inżynierskich z 7.semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego - załącznik 53,

33)efekty kształcenia dla kierunku matematyka:

a)   studiów pierwszego stopnia - licencjackich z 6.semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego - załącznik 54,

b)   studiów studiów  drugiego stopnia z 4.semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego - załącznik 55,

34)efekty kształcenia dla kierunku mechanika i budowa maszyn:

a)   studiów pierwszego stopnia - inżynierskich z 7.semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego - załącznik 56,

b)   studiów  drugiego stopnia z 3.semestralnym okresem nauki dla profilu  - załącznik 57,

35)efekty kształcenia dla kierunku mechatronika:

a)   studiów pierwszego stopnia - inżynierskich z 7.semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego - załącznik 58,

36)efekty kształcenia dla kierunku nauki o rodzinie:

a)   studiów pierwszego stopnia - licencjackich z 6.semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego - załącznik 59,

b)   studiów  drugiego stopnia z 4.semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego - załącznik 60,

37)efekty kształcenia dla kierunku ochrona środowiska (Wydział Ochrony Środowiska  i Rybactwa):

a)   studiów pierwszego stopnia - inżynierskich z 7.semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego - załącznik 61,

b)   studiów  drugiego stopnia z 3.semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego - załącznik 62,

38)efekty kształcenia dla kierunku ochrona środowiska (Wydział Kształtowania  Środowiska i Rolnictwa):

a)   studiów pierwszego stopnia - inżynierskich z 7.semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego - załącznik 63,

b)   studiów drugiego stopnia z 3.semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego - załącznik 64,

39)efekty kształcenia dla kierunku ogrodnictwo:

a)   studiów pierwszego stopnia - inżynierskich z 7.semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego - załącznik 65,

b)   studiów  drugiego stopnia z 3.semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego - załącznik 66,

40)efekty kształcenia dla kierunku pedagogika:

a)   studiów pierwszego stopnia - licencjackich z 6.semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego - załącznik 67,

b)   studiów drugiego stopnia z 4.semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego - załącznik 68,

41)efekty kształcenia dla kierunku pedagogika specjalna:

a)   studiów pierwszego stopnia - licencjackich z 6.semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego - załącznik 69,

42)efekty kształcenia dla kierunku politologia:

a)   studiów pierwszego stopnia - licencjackich z 6.semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego - załącznik 70,

b)   studiów drugiego stopnia z 4.semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego - załącznik 71,

43)efekty kształcenia dla kierunku praca socjalna:

a)   studiów pierwszego stopnia - licencjackich z 6.semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego - załącznik 72,

44)efekty kształcenia dla kierunku prawo:

a)   studiów jednolitych magisterskich z 10.semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego - załącznik 73,

45)efekty kształcenia dla kierunku prawo kanoniczne:

a)   studiów jednolitych magisterskich z 10.semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego - załącznik 74,

46)efekty kształcenia dla kierunku ratownictwo medyczne:

a)   studiów pierwszego stopnia - licencjackich z 6.semestralnym okresem nauki dla profilu praktycznego - załącznik 75,

47)efekty kształcenia dla kierunku rolnictwo:

a)   studiów pierwszego stopnia - inżynierskich z 7.semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego - załącznik 76,

b)   studiów drugiego stopnia z 3.semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego - załącznik 77,

48)efekty kształcenia dla kierunku rybactwo:

a)   studiów pierwszego stopnia - inżynierskich z 7.semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego - załącznik 78,

b)   studiów drugiego stopnia z 3.semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego - załącznik 79,

49)efekty kształcenia dla kierunku socjologia:

a)   studiów pierwszego stopnia - licencjackich z 6.semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego - załącznik 80,

50)efekty kształcenia dla kierunku stosunki międzynarodowe:

a)   studiów pierwszego stopnia - licencjackich z 6.semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego - załącznik 81,

b)   studiów drugiego stopnia z 4.semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego - załącznik 82,

51)efekty kształcenia dla kierunku technika rolnicza i leśna:

a)   studiów pierwszego stopnia - inżynierskich z 7.semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego - załącznik 83,

b)   studiów drugiego stopnia z 3.semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego - załącznik 84,

52)efekty kształcenia dla kierunku technologia żywności i żywienie człowieka:

a)   studiów pierwszego stopnia - inżynierskich z 7.semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego - załącznik 85,

b)   studiów drugiego stopnia z 3.semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego - załącznik 86,

53)efekty kształcenia dla kierunku teologia:

a)   studiów jednolitych magisterskich z 10.semestralnym oraz 12.semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego - załącznik 87,

54)efekty kształcenia dla kierunku towaroznawstwo:

a)   studiów pierwszego stopnia - inżynierskich z 7.semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego - załącznik 88,

b)   studiów drugiego stopnia z 3.semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego - załącznik 89,

55)efekty kształcenia dla kierunku turystyka i rekreacja:

a)   studiów pierwszego stopnia - licencjackich z 6.semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego - załącznik 90,

56)efekty kształcenia dla kierunku zarządzanie:

a)   studiów pierwszego stopnia - licencjackich z 6.semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego - załącznik 91,

b)   studiów  drugiego stopnia z 4.semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego - załącznik 92,

57)efekty kształcenia dla kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji:

a)   studiów pierwszego stopnia - inżynierskich z 7.semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego - załącznik 93,

58)efekty kształcenia dla kierunku zootechnika:

a)   studiów pierwszego stopnia - inżynierskich z 7.semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego - załącznik 94,

b)   studiów  drugiego stopnia z 3.semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego - załącznik 95,

59)efekty kształcenia dla kierunku mechanika i budowa maszyn (Wydział Studiów  Technicznych i Pedagogicznych):

a)   studiów pierwszego stopnia - inżynierskich z 7.semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego - załącznik 96,

60)efekty kształcenia dla kierunku pedagogika (Wydział Studiów Technicznych  i Pedagogicznych):

a)   studiów pierwszego stopnia - licencjackich z 6.semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego - załącznik 97.

 

§ 2

1. Kształcenie na kierunkach, o których mowa w § 1, realizowane jest na podstawie planów studiów i programów kształcenia dostosowanych do efektów kształcenia określonych przez Senat odpowiednio dla poziomu i profilu kształcenia, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Kształcenie na kierunkach: lekarskim, pielęgniarstwo, weterynaria, realizowane jest na podstawie planu studiów i programu kształcenia dostosowanych do efektów kształcenia i standardów kształcenia określonych rozporządzeniem ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 roku.

 

 

R E K T O R

Przewodniczący Senatu

 

Prof. dr hab. Józef Górniewicz

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
26.04.2012
Data publikacji:
29.05.2012 09:15
Data aktualizacji:
29.05.2012 09:16
Liczba wyświetleń:
5529
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Załączniki - EFEKTY KSZTAŁCENIA10.97 MB