UCHWAŁA Nr 937 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Wydziału Nauk Medycznych na 2012 rok

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  937

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 25 maja 2012 roku

 

w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Wydziału Nauk Medycznych na 2012 rok

 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 9 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:

 

§ 1

Senat uchwala plan rzeczowo-finansowy Wydziału Nauk Medycznych na 2012 rok uwzględniający (w tys. zł):

 

1.    Przychody z działalności operacyjnej                              28 618,1

Koszty działalności operacyjnej                                     28 625,1

Zysk netto                                                                    0,0

2.    Zwiększenia funduszu pomocy materialnej dla studentów     1 180,6

Zmniejszenia funduszu pomocy materialnej dla studentów   1 501,0

Stan funduszu na koniec roku 2012                                    0,0

 

§ 2

Plan rzeczowo-finansowy, Plan zadań inwestycyjnych, Plan zadań remontowych stanowią załącznik nr 1, 2 i 3 do niniejszej Uchwały.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
24.05.2012
Data publikacji:
31.05.2012 09:42
Data aktualizacji:
31.05.2012 09:44
Liczba wyświetleń:
3066
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw937plan2012WNMedycznych.doc26.5 KB
Uchwała nr 937 w pdf3.29 MB