UCHWAŁA Nr 938 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (bez Wydziału Nauk Medycznych) na 2012 rok

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  938

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 25 maja 2012 roku

 

w sprawie   zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (bez Wydziału Nauk Medycznych) na 2012 rok

 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 9 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:

 

§ 1

Senat uchwala plan rzeczowo-finansowy UWM (bez Wydziału Nauk Medycznych) na 2012 rok uwzględniający (w tys. zł):

 

1.    Przychody z działalności operacyjnej                                     364 520,9

Koszty działalności operacyjnej                                            361 800,0

Zysk netto                                                                         820,9

2.    Zwiększenia funduszu pomocy materialnej dla studentów      41 760,5

Zmniejszenia funduszu pomocy materialnej dla studentów    48 751,7

Stan funduszu na koniec roku 2012                                     2 886,6

 

§ 2

Plan rzeczowo-finansowy, Plan zadań inwestycyjnych, Plan zadań remontowych stanowią załącznik nr 1, 2 i 3 do niniejszej Uchwały.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
24.05.2012
Data publikacji:
31.05.2012 09:54
Data aktualizacji:
31.05.2012 09:54
Liczba wyświetleń:
2544
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw938.pdf2.76 MB
Załącznik do Uchwały nr 938 w pdf2.59 MB