UCHWAŁA Nr 939 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie na 2012 rok

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  939

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 25 maja 2012 roku

 

w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie na 2012 rok

 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 9 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:

 

§ 1

Senat uchwala plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na 2012 rok uwzględniający (w tys. zł):

 

1.    Przychody z działalności operacyjnej                                    393 139,0

Koszty działalności operacyjnej                                            390 425,1

Zysk netto                                                                      820,9

2.    Zwiększenia funduszu pomocy materialnej dla studentów          42 941,1

Zmniejszenia funduszu pomocy materialnej dla studentów         50 252,7

Stan funduszu na koniec roku 2012                                      2 886,6

 

§ 2

Plan rzeczowo-finansowy, Plan zadań inwestycyjnych, Plan zadań remontowych stanowią załącznik nr 1, 2 i 3 do niniejszej Uchwały.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
24.05.2012
Data publikacji:
31.05.2012 10:26
Data aktualizacji:
31.05.2012 10:26
Liczba wyświetleń:
2580
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchwała nr 939 i zał. nr 1 do Uchwały2.7 MB
Załącznik nr 2, 3 do Uchwały nr 939 w pdf2.65 MB