UCHWAŁA Nr 940 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Zygmuntowi LITWIŃCZUKOWI, dr. h. c.

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  940

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 25 maja 2012 roku

 

w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa  prof. dr. hab. Zygmuntowi LITWIŃCZUKOWI, dr. h. c.

 

§ 1

Na podstawie § 4 ust. 3 i 4 Statutu Uniwersytetu Senat wszczyna postępowanie o nadanie tytułu doktora honoris causa

Prof. dr. hab. Zygmuntowi LITWIŃCZUKOWI, dr. h. c.

 

§ 2

Funkcję promotora powierza się prof. dr. hab. Markowi WROŃSKIEMU.

 

§ 3

Ocena zasadności wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Zygmuntowi Litwińczukowi powierzona zostanie niżej wymienionym recenzentom:

·        Prof. dr hab. Zygmunt REKLEWSKI, czł. rzecz PAN (Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Pan w Jastrzębcu),

·        Prof. dr hab. Anna SAWA (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy),

·        Prof. dr hab. Tadeusz SZULC, prof. zw. dr h. .c. mult. (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu).

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
24.05.2012
Data publikacji:
31.05.2012 10:31
Data aktualizacji:
31.05.2012 13:10
Liczba wyświetleń:
2938
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw940LITWINCZUK.doc34 KB