UCHWAŁA Nr 950 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 933 z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie przygotowania i realizacji przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie proj

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  950

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 25 maja 2012 roku

 

w sprawie zmian w Uchwale Nr 933 z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie przygotowania i realizacji przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski  w Olsztynie projektu dotyczącego rozbudowy i modernizacji infrastruktury dydaktycznej priorytetowych kierunków przyrodniczych Uczelni w ramach Działania nr 13.1. – Infrastruktura szkolnictwa wyższego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 933 z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie przygotowania i realizacji przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie projektu dotyczącego rozbudowy i modernizacji infrastruktury dydaktycznej priorytetowych kierunków przyrodniczych Uczelni w ramach Działania nr 13.1. – Infrastruktura szkolnictwa wyższego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013:

1.      § 1 pkt. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Projekt, o którym mowa w pkt. 1, obejmuje inwestycje planowane do realizacji na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Wydziale Biologii i Biotechnologii, Wydziale Medycyny Weterynaryjnej, Wydziale Nauki o Żywności oraz Wydziale Nauk Medycznych.

3. Wartość szacunkowa projektu, o którym mowa w pkt. 1. wynosi  51 000 000,00 zł.”

2.      § 2 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Szacunkowe koszty przygotowania dokumentacji projektowej, w tym budowlanej, w kwocie 1 500 000,00 zł zostaną pokryte ze środków własnych Uczelni.”.

§ 2

Uchwala wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
24.05.2012
Data publikacji:
31.05.2012 12:32
Data aktualizacji:
31.05.2012 12:32
Liczba wyświetleń:
2808
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw950zmiana Uchw933rozbudowa.doc31 KB