UCHWAŁA Nr 951 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 778 z dnia 21 października 2011 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa hangaru Przystan

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  951

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 25 maja 2012 roku

 

w sprawie zmiany w Uchwale Nr 778  z dnia 21 października 2011 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa hangaru  Przystani Kortowskiej przy ul. Heweliusza 28 na potrzeby Sekcji Żeglarskiej Klubu Sportowego AZS UWM

 

Działając na podstawie § 14 ust.  1 pkt. 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 778 z dnia 21 października 2011 roku w sprawie zaopiniowania  zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa hangaru Przystani Kortowskiej  przy ul. Heweliusza 28 na potrzeby Sekcji Żeglarskiej Klubu Sportowego AZS UWM  § 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Szacowany koszt zadania wynosi 182,1 tys. zł.”.

§ 2

Uchwala wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
24.05.2012
Data publikacji:
31.05.2012 12:41
Data aktualizacji:
31.05.2012 12:41
Liczba wyświetleń:
2445
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw951zmUchw778rozbhangaruPrzystan.doc27 KB