UCHWAŁA Nr 952 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  952

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 25 maja 2012 roku

 

w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych

 

Działając na podstawie § 14 ust. 3 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uwzględniając wniosek Dziekana Wydziału Nauk Medycznych, pozytywnie opiniuje utworzenie:

1.    Katedry Ginekologii i Położnictwa;

2.    Kliniki Pulmonologii w ramach Katedry Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii, Kardiologii i Infekcjologii.

 

 

§ 2

Wnioski Dziekana Wydziału Nauk Medycznych w tych sprawach stanowią załączniki do niniejszej Uchwały.

 

§ 3

Realizację uchwały powierza się Rektorowi.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2012 roku.

           

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
24.05.2012
Data publikacji:
31.05.2012 13:14
Data aktualizacji:
31.05.2012 13:14
Liczba wyświetleń:
2593
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw952zmorgWNM.doc33 KB