UCHWAŁA Nr 953 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o Środowisku

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  953

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 25 maja 2012 roku

 

w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o Środowisku

 

Działając na podstawie § 14 ust. 3 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uwzględniając wniosek Dziekana Wydziału Nauk o Środowisku, pozytywnie opiniuje:

1.    likwidację Katedry Inżynierii Ochrony Środowiska;

2.    utworzenie:

a.    Katedry Inżynierii Ochrony Wód,

b.    Katedry Inżynierii Środowiska.

 

§ 2

Wniosek Dziekana Wydziału Nauk o Środowisku w tej sprawie stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

 

§ 3

Jednolita struktura organizacyjna Wydziału Nauk o Środowisku stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

 

§ 4

Realizację uchwały powierza się Rektorowi.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2012 roku.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 953

z dnia 25 maja 2012 roku

 

JEDNOLITA STRUKTURA ORGANIZACYJNA

WYDZIAŁU NAUK O ŚRODOWSKU

 

1.    Katedra Biologii i Hodowli Ryb

2.    Katedra Biotechnologii w Ochronie Środowiska

3.    Katedra Ekologii Stosowanej

4.    Katedra Ichtiologii

5.    Katedra Inżynierii Ochrony Wód

6.    Katedra Inżynierii Środowiska

7.    Katedra Mikrobiologii Środowiskowej

8.    Katedra Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
24.05.2012
Data publikacji:
31.05.2012 13:20
Data aktualizacji:
31.05.2012 13:20
Liczba wyświetleń:
2548
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw953zmorgWNoSstruktura.doc38 KB