UCHWAŁA Nr 954 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie nadania kortom tenisowym przy ul. Heweliusza imienia FRANCISZKA SROCZYKA

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  954

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 25 maja 2012 roku

 

w sprawie nadania kortom tenisowym przy ul. Heweliusza imienia FRANCISZKA SROCZYKA

 

Działając na podstawie § 7 i § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uwzględniając wniosek Kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, wyraża zgodę na nadanie kortom tenisowym przy ul. Heweliusza imienia FRANCISZKA SROCZYKA.

 

§ 2

Wniosek Kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w tej sprawie stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 3

Realizację uchwały powierza się Rektorowi.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
24.05.2012
Data publikacji:
31.05.2012 13:27
Data aktualizacji:
31.05.2012 13:27
Liczba wyświetleń:
2428
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw954nadanienazwyimieniaSroczyka.doc33 KB