STANOWISKO Senatu UWM z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie sytuacji finansowej Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SPZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

STANOWISKO

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 22 czerwca 2012 roku

w sprawie sytuacji finansowej Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SPZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 14 ust. 3 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SPZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, za 2011 rok oraz z planem rzeczowo-finansowym na 2012 rok, przewidującym ujemny wynik finansowy w wysokości 1 598 200 zł (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście złotych), Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, jako organ nadzorujący działalność, uznaje za priorytetową poprawę sytuacji finansowej jednostki i zobowiązuje Dyrekcję Szpitala do opracowania oraz wdrożenia programu naprawczego mającego na celu osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego jednostki.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
21.06.2012
Data publikacji:
27.06.2012 07:00
Data aktualizacji:
27.06.2012 07:00
Liczba wyświetleń:
3723
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument