UCHWAŁA Nr 958 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie Statutu Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  958

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 22 czerwca 2012 roku

 

w sprawie Statutu Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 § 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nadaje Statut Szpitalowi Uniwersyteckiemu z Przychodnią SPZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej Uchwały.

§ 2

Realizację uchwały powierza się Rektorowi.

§ 3

Traci moc dotychczasowy Statut Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SPZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z wszystkimi zmianami.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
21.06.2012
Data publikacji:
27.06.2012 08:53
Data aktualizacji:
27.06.2012 09:00
Liczba wyświetleń:
3458
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw958STATSzpitalaUniwersyteckiego.doc51 KB
STATUT SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO94.5 KB