UCHWAŁA Nr 956 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zaopiniowania sprawozdania finansowego Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 201

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  956

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 22 czerwca 2012 roku

 

w sprawie  zaopiniowania sprawozdania finansowego Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2011 rok

 

Działając na podstawie § 14 ust. 3 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje sprawozdanie finansowe Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2011 rok, stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 2

Realizację uchwały powierza się Rektorowi.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
21.06.2012
Data publikacji:
27.06.2012 09:32
Data aktualizacji:
27.06.2012 09:32
Liczba wyświetleń:
2328
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw956zaopsprawfinanSzpitala2011.doc51.5 KB