UCHWAŁA Nr 959 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 940 z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Zy

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  959

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  w Olsztynie

z dnia 22 czerwca 2012 roku

 

w sprawie  zmiany w Uchwale Nr 940 z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Zygmuntowi LITWIŃCZUKOWI, dr. h. c.

 

Działając na podstawie § 4 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz wniosku Rady Wydziału Bioinżynierii Zwierząt stanowi się co następuje:

 

§ 1

W Uchwale Nr 940 z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Zygmuntowi LITWIŃCZUKOWI, dr. h. c. § 2 otrzymuje brzmienie:

㤠2

Funkcję promotora powierza się prof. dr hab. Janinie POGORZELSKIEJ.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
21.06.2012
Data publikacji:
27.06.2012 10:24
Data aktualizacji:
27.06.2012 10:24
Liczba wyświetleń:
2279
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw959zmianaUchw940zmiana promotora.doc28.5 KB