UCHWAŁA Nr 1000 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Olsztynie przy ul. Wawrzyczka

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  1000

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 22 czerwca 2012 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Olsztynie przy ul. Wawrzyczka

 § 1

  1. Na podstawie § 14 ust.2 pkt.4a Statutu Uniwersytetu Senat wyraża zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym 112 m. Olsztyn oznaczonych w ewidencji jako działki:

1)     nr 4/47 o powierzchni 0,0058 ha,

2)     nr 4/48 o powierzchni 0,0022 ha.

  1. Przedmiotowe działki przeznaczone są na poprawę warunków zagospodarowania działek przyległych.
  2. Wyrys z mapy ewidencyjnej stanowi załącznik do uchwały.

§ 2

Wartość rynkowa prawa własności w/w nieruchomości została oszacowana przez   rzeczoznawcę majątkowego i wynosi odpowiednio:

1)     działka nr 4/47 – 21 000 zł;

2)     działka nr 4/48 – 8 000 zł.

§ 3

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa w niniejszej uchwale.

§ 4

Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, o których mowa w § 1 przeznaczone będą na finansowanie strategicznych zadań inwestycyjnych UWM.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
21.06.2012
Data publikacji:
28.06.2012 10:35
Data aktualizacji:
28.06.2012 10:35
Liczba wyświetleń:
3215
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw1000sprzednieruchWawrzyczka.doc27.5 KB