UCHWAŁA Nr 999 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Olsztynie przy ul. Tuwima

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  999

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 22 czerwca 2012 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Olsztynie przy ul. Tuwima

§ 1

Na podstawie § 14 ust.2 pkt.4a Statutu Uniwersytetu Senat wyraża zgodę na sprzedaż w trybie przetargowym przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie prawa własności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 107 m. Olsztyn oznaczonej w ewidencji jako niezabudowana działka nr 7/27 o powierzchni 0,5203 ha.

Wyrys z mapy ewidencyjnej stanowi załącznik do uchwały.

 

§ 2

Wartość rynkowa prawa własności w/w nieruchomości została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi  2 119 000 zł.

 

§ 3

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa w niniejszej uchwale.

 

§ 4

Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, o których mowa w § 1 przeznaczone będą na finansowanie strategicznych zadań inwestycyjnych UWM.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Skowasz
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
21.06.2012
Data publikacji:
28.06.2012 10:56
Data aktualizacji:
28.06.2012 10:57
Liczba wyświetleń:
3404
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw999sprzednieruchTuwima.doc33 KB