UCHWAŁA Nr 998 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Olsztynie przy ul. Olszewskiego oraz ul. Krautforsta

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  998

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 22 czerwca 2012 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Olsztynie przy ul. Olszewskiego oraz ul. Krautforsta

 

§ 1

1.      Na podstawie § 14 ust.2 pkt.4a Statutu Uniwersytetu Senat wyraża zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym 114 m. Olsztyn oznaczonych w ewidencji jako działki:

1)     nr 256/97 o powierzchni 0,0174 ha,

2)     nr 256/98 o powierzchni 0,0261 ha,

3)     nr 256/99 o powierzchni 0,0059 ha,

4)     nr 256/100 o powierzchni 0,0599 ha,

5)     nr 256/101 o powierzchni 0,0184 ha.

2.      Przedmiotowe działki przeznaczone są na poprawę warunków zagospodarowania działek przyległych.

3.      Wyrys z mapy ewidencyjnej stanowi załącznik do uchwały.

 

§ 2

Wartość rynkowa prawa własności w/w nieruchomości została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi odpowiednio:

1)     działka nr 256/97 – 13 700 zł; 

2)     działka nr 256/98 – 20 600 zł; 

3)     działka nr 256/99 – 4 700 zł;

4)     działka nr 256/100 – 47 200 zł;

5)     działka nr 256/101 – 14 500 zł.

 

§ 3

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa w niniejszej uchwale.

 

§ 4

Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, o których mowa w § 1 przeznaczone będą na finansowanie strategicznych zadań inwestycyjnych UWM.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
21.06.2012
Data publikacji:
28.06.2012 11:03
Data aktualizacji:
28.06.2012 11:03
Liczba wyświetleń:
3478
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw998sprzednieruchoKrautforsta.doc31 KB