UCHWAŁA Nr 997 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Żołnierskiej 14a na potrzeby Pracowni Grafiki Wy

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  997

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 22 czerwca 2012 roku

 

w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Żołnierskiej 14a na potrzeby Pracowni Grafiki Wydziału Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, realizowanego w Systemie Zaprojektuj i Wybuduj

 

Działając na podstawie § 14 ust. 3 pkt. 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:

 

§ 1

1.      Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje, przedstawione przez Rektora zadanie inwestycyjne - realizowane w Systemie Zaprojektuj  i Wybuduj - pod nazwą „Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Żołnierskiej 14a na potrzeby Pracowni Grafiki Wydziału Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”,  do realizacji w roku 2012.

2.      Szacowany koszt zadania wynosi 195 tys. zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

 

§ 2

Środki na realizację zadania, o którym mowa w § 1, pochodzić będą ze środków własnych uczelni.

 

§ 3

Realizację Uchwały powierza się Prorektorowi ds. Rozwoju Uczelni i Zastępcy Kanclerza do spraw Inwestycji.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
21.06.2012
Data publikacji:
28.06.2012 11:08
Data aktualizacji:
28.06.2012 11:08
Liczba wyświetleń:
3389
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw997zadmodernizacjaGrafikiWSzt.doc31 KB