UCHWAŁA Nr 995 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja obiektu przy ul. Szrajbera 11 polegająca na wykonaniu izolacji wilgotnościowe

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  995

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 22 czerwca 2012 roku

 

w sprawie   zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja obiektu przy ul. Szrajbera 11 polegająca na wykonaniu izolacji wilgotnościowej budynku oraz budowie podjazdu dla osób niepełnosprawnych”

 

Działając na podstawie § 14 ust. 3 pkt. 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:

 

§ 1

  1. Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje, przedstawione przez Rektora zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja obiektu przy ul. Szrajbera 11 polegająca na wykonaniu izolacji wilgotnościowej budynku oraz budowie podjazdu dla osób niepełnosprawnych” do realizacji w 2012 roku.
  2. Szacowany koszt zadania wynosi 1 200 tys. zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych).

 

§ 2

Środki na realizację zadania, o którym mowa w § 1, pochodzić będą ze środków własnych uczelni.

 

§ 3

Realizację Uchwały powierza się Prorektorowi ds. Rozwoju Uczelni i Zastępcy Kanclerza do spraw Inwestycji.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
21.06.2012
Data publikacji:
28.06.2012 11:39
Data aktualizacji:
28.06.2012 11:39
Liczba wyświetleń:
3311
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw995zadSzrajberaniepelnosprawnych.doc29 KB