UCHWAŁA Nr 991 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zaopiniowania szacunkowego kosztu zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa nowej siedziby Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  991

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 22 czerwca 2012 roku

 

w sprawie  zaopiniowania szacunkowego kosztu zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa nowej siedziby Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, realizowanego w Systemie Zaprojektuj i Wybuduj

 

Działając na podstawie § 14 ust. 3 pkt. 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w nawiązaniu do Uchwały Nr 561 z dnia 17 grudnia 2010 roku, stanowi się co następuje:

 

§ 1

1.    Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje szacunkowy koszt zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa nowej siedziby Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, realizowanego w Systemie Zaprojektuj  i Wybuduj w wysokości 32 mln zł. brutto (słownie: trzydzieści dwa miliony złotych).

2.    Zadanie, o którym mowa w pkt. 1, realizowane będzie w latach 2012-2014.

 

§ 2

Środki na realizację zadania, o którym mowa w § 1, pochodzić będą ze środków własnych uczelni (ze sprzedaży obiektu przy ul. Głowackiego 17) oraz ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

§ 3

Realizację Uchwały powierza się Prorektorowi ds. Rozwoju Uczelni i Zastępcy Kanclerza do spraw Inwestycji.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
21.06.2012
Data publikacji:
02.07.2012 10:42
Data aktualizacji:
02.07.2012 10:42
Liczba wyświetleń:
3342
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr991kosztzadaniWNS.doc30 KB