UCHWAŁA Nr 992 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zaopiniowania zakupu inwestycyjnego pod nazwą „Zakup systemu bibliograficzno–bibliometrycznego umożliwiającego dokumentację dorobku naukowego p

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  992

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 22 czerwca 2012 roku

w sprawie zaopiniowania zakupu inwestycyjnego pod nazwą „Zakup systemu bibliograficzno–bibliometrycznego umożliwiającego dokumentację dorobku naukowego pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’

 

Działając na podstawie § 14 ust. 3 pkt. 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:

 

§ 1

1.      Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje, przedstawiony przez Rektora zakup inwestycyjny pod nazwą „Zakup systemu bibliograficzno–bibliometrycznego umożliwiającego dokumentację dorobku naukowego pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’.

2.      Szacowany koszt zadania wynosi 20 tys. zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

 

§ 2

Środki na realizację zadania, o którym mowa w § 1, pochodzić będą ze środków własnych uczelni.

 

§ 3

Realizację Uchwały powierza się Prorektorowi ds. Rozwoju Uczelni i Zastępcy Kanclerza do spraw Inwestycji.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
21.06.2012
Data publikacji:
02.07.2012 10:51
Data aktualizacji:
02.07.2012 10:51
Liczba wyświetleń:
3287
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw992zakupbibliometrycznego.doc28 KB