UCHWAŁA Nr 993 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Adaptacja sali nr 2 w budynku przy ul. Oczapowskiego 4 na pracownię komputerową Wydziału Nauk E

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  993

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 22 czerwca 2012 roku

w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Adaptacja sali nr 2 w budynku przy ul. Oczapowskiego 4 na pracownię komputerową Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”

 

Działając na podstawie § 14 ust. 3 pkt. 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:

 

§ 1

1.    Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje, przedstawione przez Rektora zadanie inwestycyjne pod nazwą „Adaptacja sali  nr 2 w budynku przy ul. Oczapowskiego 4 na pracownię komputerową Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” do realizacji w 2012 roku.

2.    Szacowany koszt zadania wynosi 28 tys. zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych).

 

§ 2

Środki na realizację zadania, o którym mowa w § 1, pochodzić będą ze środków własnych uczelni.

 

§ 3

Realizację Uchwały powierza się Prorektorowi ds. Rozwoju Uczelni i Zastępcy Kanclerza do spraw Inwestycji.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
21.06.2012
Data publikacji:
02.07.2012 11:13
Data aktualizacji:
02.07.2012 11:13
Liczba wyświetleń:
3295
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw993zadanieinwestyadaptprackompWNE.doc29 KB