UCHWAŁA Nr 1018 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 lipca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  1018

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 6 lipca 2012 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Olsztynie

 

§ 1

1.    Na podstawie § 14, ust. 2, pkt.4a Statutu Uniwersytetu i w nawiązaniu do Uchwały Nr 21 z dnia 25 listopada 2005 roku Senat wyraża zgodę na sprzedaż w trybie przetargowym przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski  w Olsztynie prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym 107 m. Olsztyna, oznaczonych w ewidencji jako działki nr 4/1 i nr 3/1 o łącznej powierzchni 11,0917 ha.

2.    Wyrys z mapy ewidencyjnej stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 2

Wartość rynkowa prawa własności w/w nieruchomości została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 46 469 000,00 zł.

 

§ 3

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa w niniejszej uchwale.

 

§ 4

Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, o których mowa w § 1 przeznaczone będą na finansowanie strategicznych zadań inwestycyjnych UWM.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
05.07.2012
Data publikacji:
11.07.2012 11:40
Data aktualizacji:
11.07.2012 11:40
Liczba wyświetleń:
2560
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw1018sprzedgaleriasady.doc29 KB
ZaLUchw1018galeriasady.pdf417.32 KB