UCHWAŁA Nr 1019 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 lipca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  1019

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 6 lipca 2012 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Olsztynie

 

§ 1

1.    Na podstawie § 14, ust. 2, pkt.4a  Statutu Uniwersytetu, Senat wyraża zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym 118 m. Olsztyn oznaczonej w ewidencji jako działka nr 34/5 o powierzchni 0,0236 ha.

2.    Przedmiotowa działka przeznaczona jest na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości bezpośrednio do niej przyległej oznaczonej jako działka nr 34/4.

3.    Wyrys z mapy ewidencyjnej stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 2

Wartość rynkowa prawa własności w/w nieruchomości została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 75 000 zł.

 

§ 3

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa w niniejszej uchwale.

 

§ 4

Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, o których mowa w § 1 przeznaczone będą na finansowanie strategicznych zadań inwestycyjnych UWM.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
05.07.2012
Data publikacji:
11.07.2012 11:57
Data aktualizacji:
11.07.2012 11:57
Liczba wyświetleń:
2465
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZaLUchw9Biedronka.pdf94.46 KB
Uchw1019Biedronka.doc28 KB