UCHWAŁA Nr 1020 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 lipca 2012 roku w sprawie zaopiniowania zmiany organizacyjnej na Wydziale Nauk Społecznych

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  1020

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 6 lipca 2012 roku

 

w sprawie zaopiniowania zmiany organizacyjnej na Wydziale Nauk Społecznych

 

Działając na podstawie § 14 ust. 3 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uwzględniając wniosek Dziekana Wydziału Nauk Społecznych, pozytywnie opiniuje utworzenie Katedry Teorii Wychowania.

 

§ 2

Wniosek Dziekana Wydziału Nauk Społecznych w tej sprawie stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 3

Realizację uchwały powierza się Rektorowi.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 roku.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
05.07.2012
Data publikacji:
11.07.2012 12:10
Data aktualizacji:
11.07.2012 12:10
Liczba wyświetleń:
2532
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw1020zmORGWNS.doc33.5 KB