UCHWAŁA Nr 10 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 września 2012 roku w sprawie upoważnienia Rektora do dokonywania zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 10

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 10 września 2012 roku

 

w sprawie upoważnienia Rektora do dokonywania zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Działając na podstawie art. 62 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt. 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uchwala się co następuje:

 

§ 1

Senat upoważnia Rektora do dokonywania zmian planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w okresach między posiedzeniami Senatu.

 

§ 2

O dokonanych zmianach w planie rzeczowo-finansowym Rektor zobowiązany jest poinformować Senat na najbliższym posiedzeniu.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
09.09.2012
Data publikacji:
13.09.2012 11:24
Data aktualizacji:
13.09.2012 11:24
Liczba wyświetleń:
2969
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw10upowRektdozmwplrzeczowo-finansowym.doc25 KB