UCHWAŁA Nr 2 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 września 2012 roku w sprawie powołania stałych Komisji Senackich na kadencję 2012 - 2016

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 2

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 10 września 2012 roku

 

w sprawie powołania stałych Komisji Senackich na kadencję 2012 - 2016

 

Na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Uniwersytetu stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Senat powołuje następujące stałe Komisje Senackie:

 

1)   Senacka Komisja do spraw Rozwoju Uczelni i Finansów

a)   zadania: opiniowanie wniosków mających wpływ na rozwój naukowo-dydaktyczny, strukturalny i materialny Uniwersytetu oraz inspirowanie działań służących rozwojowi uczelni, przedstawianie opinii i propozycji do planu finansowo-rzeczowego uczelni oraz opiniowanie spraw z zakresu gospodarki finansowej uczelni;

b)   skład osobowy - przewodniczący i członkowie: dziekani wydziałów, przedstawiciele związków zawodowych, przedstawiciel Samorządu Studenckiego, przedstawiciel Samorządu Doktorantów.

 

2)   Senacka Komisja do spraw Dydaktycznych

a)   zadania: przestawianie opinii i propozycji w zakresie realizacji przez uczelnię zadań dydaktycznych i kierunków działań służących unowocześnianiu kształcenia w Uniwersytecie;

b)   skład osobowy - przewodniczący i członkowie: prodziekani ds. dydaktycznych, przedstawiciel jednostek międzywydziałowych, przedstawiciele związków zawodowych, przedstawiciel Samorządu Studenckiego, przedstawiciel Samorządu Doktorantów.

 

3)   Senacka Komisja do spraw Kadrowych

a)   zadania: opiniowanie polityki kadrowej uczelni oraz przedstawianie propozycji w zakresie kierunków rozwoju kadrowego uczelni oraz rozwoju uprawnień akademickich, opiniowanie zasad przyznawania nagród i wyróżnień;

b)   skład osobowy – przewodniczący i członkowie: przedstawiciele wydziałów, przedstawiciel jednostek międzywydziałowych, przedstawiciele związków zawodowych, przedstawiciel Samorządu Studenckiego, przedstawiciel Samorządu Doktorantów.

 

4)   Senacka Komisja do spraw Nauki

a)   zadania: opiniowanie i inicjowanie spraw z zakresu organizacji i rozwoju nauki
w uczelni oraz współpracy z gospodarką;

b)   skład osobowy – przewodniczący i członkowie: prodziekani ds. nauki, przedstawiciele związków zawodowych, przedstawiciel Samorządu Studenckiego, przedstawiciel Samorządu Doktorantów.

 

5)   Senacka Komisja do spraw Współpracy Międzynarodowej

a)   zadania: opiniowanie i inicjowanie spraw z zakresu współpracy z zagranicznymi placówkami naukowymi i innymi instytucjami;

b)   skład osobowy – przewodniczący i członkowie: właściwi prodziekani lub przedstawiciele wydziałów, przedstawiciel jednostek międzywydziałowych, przedstawiciele związków zawodowych, przedstawiciel Samorządu Studenckiego, przedstawiciel Samorządu Doktorantów.

 

6)   Senacka Komisja Statutowa

a)   zadania: opiniowanie wniosków w sprawie zmian lub uzupełnień do Statutu i przedstawianie ich Senatowi, rozpatrywanie sporów kompetencyjnych na podstawie przepisów prawnych Statutu;

b)   skład osobowy – przewodniczący i członkowie: przedstawiciele wydziałów, przedstawiciele związków zawodowych, przedstawiciel Samorządu Studenckiego, przedstawiciel Samorządu Doktorantów.

 

§ 2

1.    Komisje wybierają ze swego składu zastępców przewodniczących komisji. Zastępca Przewodniczącego pełni obowiązki przewodniczącego podczas jego nieobecności oraz obowiązki powierzone mu przez przewodniczącego.

2.    W imieniu komisji dokumenty podpisuje przewodniczący posiedzenia komisji.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
09.09.2012
Data publikacji:
24.09.2012 09:18
Data aktualizacji:
24.09.2012 09:18
Liczba wyświetleń:
2810
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw2Komsenackiekad2012-2016.doc58 KB