Wersje strony Nr 26 z dnia 21 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez Dziekana Wydziału Nauk Społecznych dr hab. Małgorzatę SUŚWIŁŁO, prof. UWM

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.