Wersje strony Nr 29 z dnia 21 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez Dziekana Wydziału Prawa i Administracji prof. dr. hab. Bronisława SITKA

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.