UCHWAŁA Nr 34 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 września 2012 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych w Akademickim Centrum Kultury i Promocji

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 34

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 21 września 2012 roku

 

w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych w Akademickim Centrum Kultury i Promocji

 

Działając na podstawie § 14 ust. 3 pkt 1 oraz § 42 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

1.    Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje likwidację w Akademickim Centrum Kultury i Promocji:

1)   Radia UWM-FM,

2)   Telewizji Kortowo,

3)   Zespołu Prasowo-Promocyjnego

oraz zmianę nazwy Akademickiego Centrum Kultury i Promocji na Akademickie Centrum Kultury.

2.    Strukturę organizacyjną Akademickiego Centrum Kultury po zmianach tworzą:

1)   Akademicka Orkiestra Dęta,

2)   Chór Akademicki im. Prof. Wiktora Wawrzyczka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

3)   Zespół Pieśni i Tańca „Kortowo”,

4)   kluby akademickie oraz agendy studenckie prowadzące działalność w zakresie objętym przedmiotem działania Centrum.

 

§ 2

Realizację uchwały powierza się Rektorowi.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
20.09.2012
Data publikacji:
27.09.2012 12:22
Data aktualizacji:
30.12.2013 14:24
Liczba wyświetleń:
2421
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw34ZMorgACKiP.doc55.5 KB