Nr 35 z dnia 21 września 2012 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych w Regionalnym Centrum Informatycznym

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  35

                       Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 21 września 2012 roku

 

w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych w Regionalnym Centrum
 Informatycznym

 

Działając na podstawie § 14 ust. 3 pkt 1 oraz § 42 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

1.     Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje:

1) likwidację w Regionalnym Centrum Informatycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwanego dalej Centrum, Działu Informatycznej Obsługi Uczelni,

2) zmianę nazwy:

a)  Ośrodka Edukacji Informatycznej na Dział Edukacji Informatycznej,

b)  Ośrodka Aplikacji i Obliczeń Naukowych na Dział Aplikacji i Obliczeń Naukowych.

2.     Strukturę organizacyjną Centrum po zmianach tworzą:

1)   Dział Uczelnianej Sieci Komputerowej,

2)   Dział Edukacji Informatycznej,

3)   Dział Aplikacji i Obliczeń Naukowych.

3.     Szczegółowe zadania jednostek organizacyjnych Centrum określa Regulamin.

 

§ 2

Realizację uchwały powierza się Rektorowi.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
20.09.2012
Data publikacji:
27.09.2012 13:23
Data aktualizacji:
30.12.2013 14:23
Liczba wyświetleń:
3071
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw35zmianyorgRCI.doc55.5 KB