Nr 36 z dnia 21 września 2012 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych

drukuj ten dokument

UCHWAŁA Nr 36

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 21 września 2012 roku

 

w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych

 

Działając na podstawie § 14 ust. 3 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uwzględniając wniosek Dziekana Wydziału Nauk Medycznych, pozytywnie opiniuje zmianę nazwy:

1.    Katedry Dermatologii na Katedrę Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunologii Klinicznej;

2.    Kliniki Dermatologii na Klinikę Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunologii Klinicznej;

3.    Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej na Klinikę Chirurgii Onkologicznej i Ogólnej.

 

§ 2

Wniosek Dziekana Wydziału Nauk Medycznych w tych sprawach stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 3

Realizację uchwały powierza się Rektorowi.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 roku.

           

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
20.09.2012
Data publikacji:
27.09.2012 13:29
Data aktualizacji:
30.12.2013 14:22
Liczba wyświetleń:
2856
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw36zmiorgWyNM.doc32.5 KB