Nr 37 z dnia 21 września 2012 roku w sprawie zaopiniowania zmian w planie finansowym Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na 2012 rok

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  37

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 21 września 2012 roku

 

w sprawie  zaopiniowania zmian w planie finansowym Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na 2012 rok

 

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 oraz § 14 ust. 3 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie   stanowi się co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje zmiany w planie finansowym Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na 2012 rok.

Zmieniony plan, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do uchwały.

 

§ 2

Realizację uchwały powierza się Rektorowi.

 

§ 3

Traci moc Uchwala nr 957 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zaopiniowania planu finansowego Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SPZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na 2012 rok w zakresie zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
20.09.2012
Data publikacji:
28.09.2012 07:30
Data aktualizacji:
30.12.2013 14:22
Liczba wyświetleń:
2876
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw37zmiana plarzeczfinaSzpitala.doc52.5 KB
ZALKorektaplfinanSzpitala.pdf32.07 KB