Wersje strony Nr 38 z dnia 21 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie UWM w Olsztynie do realizacji przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie projektu pod nazwą Rewitalizacja obiektów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.