Nr 43 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Dydaktycznych na kadencję 2012-2016

 

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  43

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 1 października 2012 roku

 

w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Dydaktycznych na kadencję  2012-2016

 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu stanowi się, co następuje:

 

§ 1

1.    Senat powołuje następujących członków Senackiej Komisji do spraw Dydaktycznych na kadencję 2012-2016:

1)   dr hab. Tomasz DASZKIEWICZ, prof. UWM (Wydział Bioinżynierii Zwierząt)

2)   dr hab. Wojciech KOZERA (Wydział Bioinżynierii Zwierząt)

3)   dr hab. Anita FRANCZAK, prof. UWM (Wydział Biologii i Biotechnologii)

4)   dr Elżbieta EJDYS (Wydział Biologii i Biotechnologii)

5)   dr inż. Kamil KOWALCZYK (Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej)

6)   dr inż. Krzysztof RZĄSA (Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej)

7)   dr Krzysztof ŁOŻYŃSKI (Wydział Humanistyczny)

8)   prof. dr hab. Tomasz KUROWSKI (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa)

9)   dr hab. Stanisław SIENKIEWICZ prof. UWM (Wydz. Kształtowania Środowiska i Rolnictwa)

10)dr Aleksandra KIŚLAK-MALINOWSKA (Wydział Matematyki i Informatyki)

11)dr hab. Andrzej POMIANOWSKI, prof. UWM (Wydział Medycyny Weterynaryjnej)

12)dr Zbigniew NASALSKI (Wydział Nauk Ekonomicznych)

13)dr Tomasz WIERZEJSKI (Wydział Nauk Ekonomicznych)

14)dr hab. n. med. Jerzy GIELECKI, prof. UWM (Wydział Nauk Medycznych)

15)dr n. med. Anna ŻURADA (Wydział Nauk Medycznych)

16)dr hab. inż. Urszula FILIPKOWSKA (Wydział Nauk o Środowisku)

17)dr hab. inż. Ewa PATUREJ, prof. UWM (Wydział Nauk o Środowisku)

18)dr Sławomir PRZYBYLIŃSKI (Wydział Nauk Społecznych)

19)dr Adam HOŁUB (Wydział Nauk Społecznych)

20)dr hab. inż. Leszek MAŁYSZKO, prof. UWM (Wydział Nauk Technicznych)

21)dr inż. Marzena WILAMOWSKA-KORSAK (Wydział Nauk Technicznych)

22)dr hab. Iwona KONOPKA (Wydział Nauki o Żywności)

23)dr inż. Lucyna KŁĘBUKOWSKA (Wydział Nauki o Żywności)

24)dr hab. Piotr KRAJEWSKI, prof. UWM (Wydział Prawa i Administracji)

25)dr Sebastian BENTKOWSKI (Wydział Prawa i Administracji)

26)ad. Jan POŁOWIANIUK (Wydział Sztuki)

27)ks. dr Jan GUZOWSKI (Wydział Teologii)

28)ks. dr Zdzisław KIELISZEK (Wydział Teologii)

29)przedstawiciel Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego (Samorząd Studencki)

30)mgr inż. Magdalena MLECZKO (Samorząd Doktorantów – Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrz.)

31)dr inż. Scholastyka BARAN (Biblioteka Uniwersytecka)

32)mgr Anna BERTRAND-BUCIŃSKA (Studium Języków Obcych)

33)mgr Tomasz ŻABIŃSKI (Studium Wychowania Fizycznego i Sportu)

34)mgr Krystyna DUBLASZEWSKA (ZNP)

35)dr hab. Krzysztof GŁADKOWSKI, prof. UWM (NSZZ „Solidarność”)

2.    Sekretarzem Senackiej Komisji do spraw Dydaktycznych jest mgr inż. Irena Kozłowska.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.09.2012
Data publikacji:
06.10.2012 06:37
Data aktualizacji:
30.12.2013 14:13
Liczba wyświetleń:
3666
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw43skladosobSenackiej KomisjiDydaktyczn.doc61 KB