Nr 45 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Nauki na kadencję 2012-2016

DRUKUJ TEN DOKUMENT

 

UCHWAŁA  Nr  45

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 1 października 2012 roku

 

w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Nauki na kadencję 2012-2016

 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu stanowi się, co następuje:

 

§ 1

1.     Senat powołuje następujących członków Senackiej Komisji do spraw Nauki  na kadencję 2012-2016:

1)     prof. dr hab. Urszula CZARNIK (Wydział Bioinżynierii Zwierząt)

2)     prof. dr hab. Czesław HOŁDYŃSKI (Wydział Biologii i Biotechnologii)

3)     dr hab. inż. Paweł WIELGOSZ, prof. UWM (Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej)

4)     dr hab. Ewa NIKADEM-MALINOWSKA, prof. UWM (Wydział Humanistyczny)

5)     dr hab. Agnieszka PSZCZÓŁKOWSKA, prof. UWM (Wydz. Kształt. Środowiska i Rolnictwa)

6)     prof. dr hab. Aleksy TRALLE (Wydział Matematyki i Informatyki)

7)     prof. dr hab. Sławomir ZDUŃCZYK (Wydział Medycyny Weterynaryjnej)

8)     dr hab. Anna ORGANIŚCIAK-KRZYKOWSKA, prof. UWM (Wydz. Nauk Ekonom.)

9)     dr hab. n. med. Tomasz STOMPÓR, prof. UWM (Wydział Nauk Medycznych)

10) dr hab. inż. Sławomir CIESIELSKI (Wydział Nauk o Środowisku)

11) prof. dr hab. Andrzej OLUBIŃSKI (Wydział Nauk Społecznych)

12) prof. dr hab. inż. Marek MARKOWSKI (Wydział Nauk Technicznych)

13) prof. dr hab. Małgorzata DAREWICZ (Wydział Nauki o Żywności)

14) dr hab. Piotr MAJER, prof. UWM (Wydział Prawa i Administracji)

15) dr Paweł POLACZUK (Wydział Prawa i Administracji)

16) ad. Jan POŁOWIANIUK (Wydział Sztuki)

17) ks. dr hab. Stefan EWERTOWSKI, prof. UWM (Wydział Teologii)

18) przedstawiciel Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego (Samorząd Studencki)

19) mgr inż. Magdalena MLECZKO (Samorząd Doktorantów – Wydz. Geodezji i Gosp. Przestrz.)

20) dr Renata MAKAREWICZ (ZNP)

21) dr inż. Andrzej WOŁODŹKO (NSZZ „Solidarność”)

2.     Sekretarzem Senackiej Komisji do spraw Nauki jest dr inż. Anna Zalecka.

                       

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.09.2012
Data publikacji:
06.10.2012 06:49
Data aktualizacji:
30.12.2013 14:11
Liczba wyświetleń:
3453
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw45osobowyKomisjNauki.doc58 KB