Nr 46 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Współpracy Międzynarodowej na kadencję 2012-2016

DRUKUJ TEN DOKUMENT

 

UCHWAŁA  Nr  46

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 1 października 2012 roku

 

w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Współpracy Międzynarodowej na kadencję 2012-2016

 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu stanowi się, co następuje:

 

§ 1

1.    Senat powołuje następujących członków Senackiej Komisji do spraw Współpracy Międzynarodowej na kadencję 2012-2016:

1)   dr hab. Jan MICIŃSKI, prof. UWM (Wydział Bioinżynierii Zwierząt)

2)   dr hab. Anita FRANCZAK, prof. UWM (Wydział Biologii i Biotechnologii)

3)   dr hab. inż. Paweł WIELGOSZ, prof. UWM (Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej)

4)   dr hab. Ewa NIKADEM-MALINOWSKA, prof. UWM (Wydział Humanistyczny)

5)   dr hab. Agnieszka PSZCZÓŁKOWSKA, prof. UWM (Wydz. Kształt. Środ. i Rolnictwa)

6)   prof. dr hab. Aleksy TRALLE (Wydział Matematyki i Informatyki)

7)   prof. dr hab. Bogdan LEWCZUK (Wydział Medycyny Weterynaryjnej)

8)   dr hab. Anna ORGANIŚCIAK-KRZYKOWSKA, prof. UWM (Wydz. Nauk Ekonom.)

9)   dr hab. n. med. Jerzy GIELECKI, prof. UWM (Wydział Nauk Medycznych)

10)dr hab. inż. Konrad OCALEWICZ (Wydział Nauk o Środowisku)

11)prof. dr hab. Andrzej OLUBIŃSKI (Wydział Nauk Społecznych)

12)dr inż. Wojciech SOBIESKI (Wydział Nauk Technicznych)

13)prof. dr hab. Małgorzata DAREWICZ (Wydział Nauki o Żywności)

14)dr hab. Piotr KRAJEWSKI, prof. UWM (Wydział Prawa i Administracji)

15)dr Jakub SZCZERBOWSKI (Wydział Prawa i Administracji)

16)Leszek SZARZYŃSKI, prof. UWM (Wydział Sztuki)

17)prof. dr hab. Michał WOJCIECHOWSKI (Wydział Teologii)

18)przedstawiciel Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego (Samorząd Studencki)

19)mgr inż. Magdalena MLECZKO (Samorząd Doktorantów – Wydz. Geodezji i Gosp. Przestrz.)

20)lek. wet. Dagmara Ewa CHEŁSTOWSKA (Biblioteka Uniwersytecka)

21)mgr Maria SIEMIONEK (Studium Języków Obcych)

22)dr Wojciech KOZŁOWSKI (ZNP)        

23)dr inż. Jarosław SZUSZKIEWICZ (NSZZ „Solidarność”)

2.    Sekretarzem Senackiej Komisji do spraw Współpracy Międzynarodowej jest mgr Agnieszka Matejko.

                   

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.09.2012
Data publikacji:
06.10.2012 06:52
Data aktualizacji:
30.12.2013 14:10
Liczba wyświetleń:
3727
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw46osobowyKomisjiWsMiedzynar.doc58.5 KB