Nr 47 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji Statutowej na kadencję 2012-2016

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  47

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 1 października 2012 roku

 

w sprawie powołania członków Senackiej Komisji Statutowej na kadencję 2012-2016

 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu stanowi się, co następuje:

 

§ 1

1.    Senat powołuje następujących członków Senackiej Komisji Statutowej na kadencję 2012-2016:

1)   dr hab. inż. Anna WÓJCIK, prof. UWM (Wydział Bioinżynierii Zwierząt)

2)   prof. dr hab. Aleksander BIELECKI (Wydział Biologii i Biotechnologii)

3)   dr inż. Cezary CZYŻEWSKI (Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej)

4)   prof. dr hab. Bohdan ŁUKASZEWICZ (Wydział Humanistyczny)

5)   prof. dr hab. Jan ADAMIAK (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa)

6)   dr hab. Adam LECKO, prof. UWM (Wydział Matematyki i Informatyki)

7)   prof. dr hab. Maciej GAJĘCKI (Wydział Medycyny Weterynaryjnej)

8)   prof. dr hab. Roman KISIEL (Wydział Nauk Ekonomicznych)

9)   prof. dr hab. n. med. Piotr ZABOROWSKI (Wydział Nauk Medycznych)

10)dr hab. inż. Andrzej BIAŁOWIEC (Wydział Nauk o Środowisku)

11)prof. dr hab. Arkadiusz ŻUKOWSKI (Wydział Nauk Społecznych)

12)dr hab. Ireneusz BIAŁOBRZEWSKI, prof. UWM (Wydział Nauk Technicznych)

13)dr hab. Piotr MINKIEWICZ, prof. UWM (Wydział Nauki o Żywności)

14)dr Stanisław BUŁAJEWSKI (Wydział Prawa i Administracji)

15)dr Dorota LIS-STARANOWICZ (Wydział Prawa i Administracji)

16)dr hab. Zygmunt DROŃSKI, prof. UWM (Wydział Sztuki)

17)ks. dr hab. Lucjan ŚWITO, prof. UWM (Wydział Teologii)

18)przedstawiciel Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego (Samorząd Studencki)

19)mgr inż. Justyna BORAWSKA (Samorząd Doktorantów – Wydział Nauki o Żywności)

20)dr Agnieszka KOWALSKA (ZNP)

21)dr Jarosław DOBKOWSKI (NSZZ „Solidarność”)

22)Sekretarzem Senackiej Komisji Statutowej jest mgr Marta Poszewiecka.

2.    W pracach Senackiej Komisji Statutowej uczestniczy radca prawny.

                   

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.09.2012
Data publikacji:
06.10.2012 06:53
Data aktualizacji:
30.12.2013 14:09
Liczba wyświetleń:
3524
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw47osobowyKomisjiStatutowej.doc58 KB