Sekcja Socjalna

Sekcja Socjalna

ul. Romana Prawocheńskiego 4, 10-720 Olsztyn

tel. +4889 523-36-00; fax 523-34-00

kod ewidencji korespondencji: 90-0300; kod projektu: 99.051.133

 

Specjalista
mgr Aleksandra Kacprzyk
tel. +4889 523 34 00
 
 
Specjalista
mgr Wiesław Turemko
tel. +4889 523 36 00
  
  
Starszy referent
Ewa Fafińska
tel. +4889 523 36 00
 
 

Samodzielny referent
mgr Agnieszka Krajewska
tel. +4889 523 36 00
 
 

 

Sekcja Socjalna:

 

   1)   organizuje i administruje uczelnianą bazą rekreacyjno-wypoczynkową ,

   2)   organizuje wypoczynek dla pracowników Uniwersytetu i ich rodzin,

   3)   organizuje imprezy rekreacyjne i sportowe o charakterze cyklicznym na życzenie pracowników,

   4)   organizuje uroczystości i imprezy dla pracowników i ich rodzin np. choinka noworoczna, wycieczki,
         zakup biletów na imprezy kulturalne,

   5)   współpracuje ze związkami zawodowymi przy planowaniu wydatków, realizacji zadań, bieżącej
         analizie
         wypoczynku pracowników Uczelni i ich rodzin oraz emerytów i rencistów,

   6)   organizuje spotkania z emerytami i rencistami,

   7)   sporządza plan podziału środków funduszu socjalnego,

   8)   kompletuje dokumentację dotyczącą uzyskiwania przez pracowników pomocy na cele socjalne
         i mieszkaniowe,

   9)   prowadzi komputerową bazę danych dotyczącą świadczeń socjalnych,

 10)   prowadzi sprawozdawczość w zakresie realizowanych zadań.

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Socjalnych
Wytworzył:
mgr Barbara Kuczmarska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
05.10.2012
Data publikacji:
06.10.2012 11:31
Data aktualizacji:
16.04.2018 13:50
Liczba wyświetleń:
80179
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument