Nr 50 z dnia 12 października 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z wyłączeniem Wydziału Nauk Medycznych na rok 2012

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 50

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 12 października 2012 roku

 

w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z wyłączeniem Wydziału Nauk Medycznych na rok 2012 po zmianach

 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 9 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Senat zatwierdza plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z wyłączeniem Wydziału Nauk Medycznych na rok 2012 po zmianach (w tys. zł):

Przychody działalności operacyjnej                                373.198,1

Koszty działalności operacyjnej                                     370.450,0

Zysk netto                                                                     818,1

 

§ 2

Plan rzeczowo-finansowy po zmianach stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
11.10.2012
Data publikacji:
15.10.2012 13:09
Data aktualizacji:
30.12.2013 14:07
Liczba wyświetleń:
3088
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchwa50zmiplanurzecz-fin2012UWM bez WNM.doc27.5 KB
Uchw50plrzecz-finUWMbezWNM2012po zmianach.pdf2.48 MB