Nr 49 z dnia 12 października 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2012 po zmianach

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  49

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 12 października 2012 roku

 

w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2012 po zmianach

 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 9 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Senat zatwierdza plan rzeczowo-finansowy Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2012 po zmianach (w tys. zł):

  1. Przychody działalności operacyjnej                                          29.385,5
  2. Koszty działalności operacyjnej                                               29.410,5
  3. Zysk netto                                                                                0

§ 2

Plan rzeczowo-finansowy po zmianach stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
11.10.2012
Data publikacji:
16.10.2012 06:55
Data aktualizacji:
30.12.2013 14:08
Liczba wyświetleń:
3513
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
plan rzecz-fin WNM 2012 po zmianach2.44 MB
Uchw49zmiplanurzecz-finna2012WNM.doc27.5 KB