Nr 51 z dnia 12 października 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2012 po zmianach

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  51

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 12 października 2012 roku

 

w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2012 po zmianach

 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 9 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Senat zatwierdza plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2012 po zmianach (w tys. zł):

1.   Przychody działalności operacyjnej                                    402.583,6

2.   Koszty działalności operacyjnej                                          399.860,5

3.   Zysk netto                                                                        818,1

 

§ 2

Plan rzeczowo-finansowy po zmianach stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
11.10.2012
Data publikacji:
16.10.2012 07:03
Data aktualizacji:
30.12.2013 14:05
Liczba wyświetleń:
3285
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
plan rzecz-fin UWM NA 2012 po zmianach2.46 MB
Uchw51zmplanrzecz-fin2012Uniwersytetcałość.doc27.5 KB