Nr 56 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w latach 2012-2020”

DRUKUJ TEN DOKUMENT

U C H W A Ł A   Nr  56

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 26 października 2012 roku

w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w latach 2012-2020”

Działając na podstawie § 14 ust. 1, pkt. 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uchwala się co następuje:

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zatwierdza „Program Rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w latach 2012-2020”, zwany dalej Programem rozwoju, stanowiący załącznik  do uchwały.

Program rozwoju stanowi uszczegółowienie „Strategii Rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na lata 2010-2020".

§ 2

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Rektorowi, Prorektorom, Kanclerzowi i Dziekanom Wydziałów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Załącznik do Uchwały Nr 56

z dnia 26 października 2012 roku

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.10.2012
Data publikacji:
31.10.2012 07:47
Data aktualizacji:
02.12.2013 14:51
Liczba wyświetleń:
4298
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw56przyjprogramRozwUWMlata20122020.doc79 KB