Nr 65 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie zaopiniowania dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez Dziekana Wydziału Nauk o Środowisku prof. dr. hab. inż. Mirosława KRZ

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 65

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 26 października 2012 roku

 

w sprawie zaopiniowania dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez Dziekana Wydziału Nauk o Środowisku prof. dr. hab. inż. Mirosława KRZEMIENIEWSKIEGO

 

Działając na podstawie art. 129 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2012.572) oraz § 14 ust. 3 pkt 1 Statutu Uniwersytetu uchwala się co następuje

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje dodatkowe zatrudnienie przez Dziekana Wydziału Nauk o Środowisku prof. dr. hab. inż. Mirosława KRZEMIENIEWSKIEGO – na okres do 31 sierpnia 2016 r.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.10.2012
Data publikacji:
31.10.2012 08:17
Data aktualizacji:
02.12.2013 14:43
Liczba wyświetleń:
2940
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw65zgodKRZEMIENIEWSKI.doc31 KB