Nr 68 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie wyboru Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2012-2016

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  68

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 26 października 2012 roku

 

w sprawie wyboru Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2012-2016

 

Na podstawie § 88 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:

 

§ 1

Senat wybiera Komisję Dyscyplinarną do Spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2012-2016 w następującym składzie:

1)  prof. dr hab. Eulalia J. BOROWSKA (Wydział Nauki o Żywności),

2)  dr hab. Szczepan BRYM, prof. UWM (Wydział Matematyki i Informatyki),

3)  prof. dr hab. inż. Ryszard CYMERMAN (Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej),

4)  dr hab. n. med. Ireneusz KOWALSKI, prof. UWM (Wydział Nauk Medycznych),

5)  dr hab. Wanda MILEWSKA (Wydział Bioinżynierii Zwierząt),

6)  prof. dr hab. Barbara PRZYBYLSKA-GORNOWICZ (Wydz. Medycyny Weterynaryjnej),

7)  prof. dr hab. Andrzej STANISZEWSKI (Wydział Humanistyczny),

8)  prof. dr hab. Bożena SZAFRAŃSKA (Wydział Biologii i Biotechnologii),

9)  prof. dr hab. Stefan SZCZUKOWSKI (Wydział Kształt. Środ. i Rolnictwa),

10)             ks. dr hab. Edward WISZOWATY, prof. UWM (Wydział  Teologii),

11)             przedstawiciel Samorządu Studenckiego,

12)             przedstawiciel Samorządu Studenckiego,

13)             dr hab. Elżbieta LEWANDOWICZ, prof. UWM (wspólny kandydat NSZZ „Solidarność” i ZNP).

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.10.2012
Data publikacji:
31.10.2012 08:33
Data aktualizacji:
02.12.2013 14:40
Liczba wyświetleń:
5034
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw68KomisjaDyscyplinarnaczlonkowie_0.doc37 KB