Nr 69 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępców Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2012-2016

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  69

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 26 PAŹDZIERNIKA 2012 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępców Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2012-2016

Na podstawie § 88 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:

§ 1

Senat wybiera Przewodniczącego i Zastępców Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2012-2016 w następującym składzie:

1)  prof. dr hab. Andrzej STANISZEWSKI - Przewodniczący,

2)  prof. dr hab. Barbara PRZYBYLSKA-GORNOWICZ – Zastępca Przewodniczącego,

3)  prof. dr hab. Stefan SZCZUKOWSKI – Zastępca Przewodniczącego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.10.2012
Data publikacji:
31.10.2012 08:46
Data aktualizacji:
02.12.2013 14:26
Liczba wyświetleń:
4425
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw69KomDyscyplinarnaNauczycieli Akademickich.doc35 KB